Dae tot Sakeliga KragDag 2022 0
Sakeliga KragDag 2022
11, 12 & 13 Augustus 2022
8:00 - 17:00

Terme en Voorwaardes


Kansellasies En Terugbetalings

Skriftelike kansellasies sal slegs aanvaar word voor die sluitingsdatum (30 Junie 2022) en 'n 30% administrasiefooi sal vir kansellasies gehef word.

Daar sal geen terugbetaling van fooie wees vir kansellasies na die sluitingsdatum nie.

Spesiale versoeke na sluiting van aansoeke

Daar word op die aansoekvorm spesifiek voorsiening gemaak vir die aandui van spesiale vereistes en voorkeure. Uitstallers wat nie hiervan gebruik maak nie en dan na sluiting van aansoeke sodanige versoeke opper, loop die risiko dat hulle nie in hulle behoefte geakkommodeer kan word nie. Indien daar wel aan hulle versoek voldoen kan word, sal dit slegs geskied nadat 'n addisionele administrasiefooi van R400 betaal is.

Verbeuring van uitstalruimte

Uitstallers wat teen 8:30 op Donderdag 11 Augustus 2022 nie hulle uitstalruimte beset het nie, sal hulle uitstalruimte verbeur en dit sal geherallokeer word.

Stal al drie ekspo-dae uit

Ter wille van die besoekers is uitstallers (uitgesluit junior entrepreneurs) verplig om al drie ekspo dae van 9:00 tot 17:00 uit te stal en sal nie toegelaat word om die terrein te verlaat voor Saterdag 13 Augustus 2022 om 17:00 nie.

Geen oornag op terrein

Geen uitstaller of enige personeel van uitstallers sal toegelaat word om op die perseel te oornag nie. Persone wat wil oornag kan van die aangrensende kampterrein gebruik maak.

Vrywaring van Aanspreeklikheid

Deur die uitstallerbespreking bevestig 'n uitstaller dat KragDag en sy organiseerders, werknemers en kontrakteurs nie aanspreeklik gehou sal word vir enige persoonlike beserings, afsterwe van enige persoon of verlies van of skade aan enige eiendom van enige aard nie, ongeag die oorsaak daarvan.Algemene Reëlings:


1. Uitstaller INligtingsdag – 29 JULIE 2022

'n Uitstaller Inligtingsdag sal op Vrydag 29 Julie 2022 om 9:00 op die terrein gehou word. Dit is noodsaaklik dat alle uitstallers hierdie geleentheid bywoon. Tydens hierdie geleentheid sal voorsiening gemaak word vir die volgende:

  • uitstallers sal die geleentheid hê om hulle te vergewis van die ligging van hulle uitstalruimte op die terrein, met die oog op hulle voorbereidings.
  • toeligting sal verskaf word oor die logistieke vereistes en reëlings vir die ekspo.
  • uitstallers sal geleentheid hê om enige navrae of onduidelikhede by die inligtingstafel uit te klaar.
  • KragDag se hoofborg, Sakeliga, sal toeligting verskaf oor hulle werksaamhede.

2. Allokering van uitstalruimtes:

Daar is ‘n spesifieke uitstalruimte aan elke uitstaller toegeken. Die nommer(s) van julle uitstalruimte kan jy op KragDag se aanlyn Uitstallerstelsel vind en die plasing daarvan word op die meegaande terreinplan aangedui. Klik HIER om op die stelsel in te teken. Kies dan jou uitstalling en klik op "Uitstalruimte".

3. Registrasie van julle uitstalbemanning:

Bemanning kan geregistreer word via die Uitstallersregistrasiestelsel, deur HIER te klik.

4. Toegang van uitstalbemanning tot die terrein:

Uitstalbemanning wat nie vooraf geregistreer het nie, sal soos enige besoeker R100 ingangsgeld betaal.

5. Ingenieursertifikaat:

Indien julle van plan is om ‘n struktuur op julle uitstalruimte op te rig wat ‘n ingenieursertifikaat gaan vereis (enige struktuur hoër as 3m), kan kostes bespaar word deur vooraf met KragDag te skakel vir insluiting in die terrein se algemene sertifikaat.

6. Alle voedselhanteerders:

Die Tshwane JOC komitee vereis dat ALLE voedselhanteerders ‘n tydelike COA sertifikaat besit vir die duur van die ekspo. Klik HIER om die COA sertifikaat aansoekvorm af te laai. U kan die voltooide aansoekvorm vir Ina van As stuur by: InaVA@tshwane.gov.za. Die koste per voedselhanteerder is R310. Indien u enige vrae het rakende die COA sertifikate het, kan u haar gerus ook skakel by 083 947 2569.

7. Slaan reeds Woensdag of selfs vroeër op:

Ten einde die gedrang van die ekspo-oggend te vermy, word uitstallers aangemoedig om hulle uitstallings reeds op Woensdag 10 Augustus of selfs vroeër in die week op te slaan. Dit is veral ‘n vereiste indien julle watertenks of geisers moet volmaak, aangesien die waterkapasiteit op die terrein beperk is (en dit sommer geleentheid gee vir die geiserwater om warm te word). Julle uitstalling is veilig in die hande van die wagte wat Maandag- tot Sondagaand sal omsien na die terrein.

8. Open van hekke vir uitstallers:

Op Donderdag 11 tot Saterdag 13 Augustus sal die hekke vir die uitstallers om 6:00 open.

9. Aanmeldingspunt:

Met aankoms moet julle bemanning by die toegangshek aanmeld en indien nodig sal hulle bygestaan word om by hulle uitstalruimte uit te kom.

10. Verkeersvloei:

Volg die rooi pyle op die terreinplan om by julle uitstalruimte te kom. Parkeer asseblief so dat julle nie die verkeersvloei blokkeer nie. Nadat julle afgelaai het, kan julle die pyle verder volg en die ekspo-terrein verlaat na die parkeer area suid van die terrein. Landbou-uitstallers verlaat die terrein by Ingang B en die res van die uitstallers verlaat die terrein by Ingang A.

11. Uitstaller parkeerruimte:

‘n Spesiale parkeerterrein word vir uitstallers net suid van die ekspoterrein opsy gesit.

12. Verwydering van uitstallersvoertuie:

‘n Ernstige beroep word op uitstallers gemaak om voertuie slegs af te pak en die voertuie dan onmiddellik buite die terrein te gaan parkeer, voordat julle uitstalling klaar opgeslaan word. Geen voertuig sal na 07:00 op die terrein toegelaat word nie en alle voertuie moet teen 07:30 van die terrein verwyder wees. Uitstallers wat teen 08:00 nie opgedaag het nie, sal hulle plek verbeur.

13. Hou by die uitstalruimte grense:

Wees asseblief konsidererend teenoor julle mede-uitstallers en hou binne jou onderneming se uitstalruimte grense. Moet asseblief nie enige toue in die loopvlak span waar die besoekers loop nie.

14. Reën:

Alhoewel die ekspo nie in die reën seisoen plaasvind nie, is dit 'n opelug ekspo. Maak asseblief die nodige voorsienings ingeval van reën.

15. Wees versigtig vir waterpype:

Die ligging van ondergrondse waterpype word met blou verflyne op die gras aangedui. Moet asseblief nie penne binne 50cm van die lyn inslaan nie.

16. Kragpunte:

Slegs uitstallers wat op hulle aansoekvorms vir krag aansoek gedoen en daarvoor betaal het, sal van ‘n kragpunt gebruik mag maak. Kragpunte word met rooi kolle op die terreinplan aangedui – gebruik dit om te bepaal hoe ver die naaste punt van julle uitstalruimte is. Bring asseblief ‘n eie verlengkoord saam om jou uitstalling met die kragpunt te verbind – ‘n 20-meter koord behoort in meeste gevalle voldoende te wees. KragDag se elektriese span sal alle elektriese koppelings kontroleer vir veiligheid.

17. Tafels:

Tafels (ongeveer 1 800 x 700 mm) sal slegs voorsien word aan uitstallers wat vooraf daarvoor bespreek het. Uitstallers kan tafels kom afhaal by die Inligtingstoonbank en moet dit weer daar kom terug handig na afloop van die ekspo. Indien tafels nie terug ingeboek word by die Inligtingstoonbank nie of beskadig is, sal die uitstaller verantwoordelik wees vir die vervangingskoste van die tafel.

18. Gazebo's:

Uitstallers wat Gazebo’s bespreek het, sal by hulle aankoms hulle Gazebo’s reeds op hulle uitstalruimte aantref. Gazebo’s moet nie afgeslaan word Saterdagmiddag wanneer die uitstalruimte ontruim word nie – die KragDagspan sal dit hanteer. Die uitstaller sal verantwoordelik wees vir die vervangingskoste van die Gazebo indien die Gazebo beskadig is.

19. Wateraansluitings:

Waterpunte word met blou kolle op die terreinplan aangedui. Maak asseblief geisers en tenks reeds teen Woensdag vol.

20. Brandbeskerming:

Ons moedig uitstallers aan om as deel van ons self- en mekaarhelp brandplan elkeen 'n brandblusser by sy uitstalling te hê. Vir kosstalle wat met oop vlamme werk, is 'n brandblusser verpligtend en word ’n brandkombers aanbeveel. Daar kan ook vooraf by Speedies (044 873 0585), wat ook by KragDag uitstal, ‘n brandblusser bestel word wat met aanvang van die ekspo by hulle afgehaal word. Alhoewel KragDag intensiewe voorsorg teen brandmoontlikhede tref, word ’n beroep op uitstallers gedoen om bystand te verleen met die bestryding van enige brand wat op die terrein mag ontstaan.

21. Grendelstaatregulasies:

Dit is elke uitstaller se eie verantwoordelikheid om homself te vergewis van die geldende grendelstaatregulasies en daarvolgens te handel. Die Tshwane JOC komitee vereis dat uitstaller handreiniger in sy uitstalruimte beskikbaar het.

22. Vullisverwydering:

Elke uitstaller word versoek om sy eie swartsakke saam te bring en gevulde swartsakke na 17:00 in die middag voor hulle uitstalruimte te laat (moet asseblief nie vol swartsakke in die terreinasblikke plaas nie). Die swartsakke sal voor die oopmaak van die ekspo die volgende oggend deur SkipGo verwyder word.

23. Wi-Fi:

Indien julle wi-fi verlang, kan dit vooraf versoek word by info@kragdag.co.za.

24. Kaartfasiliteit:

KragDag 2022 se amptelike kaart-fasiliteit verskaffer is WAPPoint. Indien u nie kaart fasiliteit vir u uitstalling het nie, kan u gerus met hulle kontak maak vir ‘n kwotasie om van hulle fasiliteit gebruik te maak.

25. Betalingsfasiliteite:

Daar sal twee mobiele OTM’s wees en daar sal ook internet bankkdienste by die inligtingstalletjie beskikbaar wees, indien daar besoekers is wat elektronies wil betaal vir produk aankope.

26. Kampeergeriewe:

Geen persone sal toegelaat word om in die ekspoterrein te oornag nie. Ons het ‘n kampeerterrein en selfs ingerigte tente beskikbaar (vooraf besprekings is noodsaaklik), besoek gerus ons webtuiste by www.kragdag.co.za.

27. Open van besoekershekke:

Die hekke open om 8:00 vir besoekers – uitstallers se uitstallings moet dus 07:30 gereed wees om die besoekers te ontvang.

28. Vasbyt tot 17:00:

Uitstallers mag hulle uitstallings eers na 17:00 op Saterdag 13 Augustus afbreek en van die terrein verwyder en daar sal geen motors voor 17:00 op die uitstalterrein toegelaat word nie. Daar word ‘n ernstige beroep op uitstallers gedoen om hieraan gehoor te gee uit respek vir ons laatmiddag besoekers.

29. Afbreek van uitstalling:

Uitstallers is welkom om hulle uitstalling eers Maandag (die 15de) te kom afslaan. Daar sal Saterdagaand en Sondagaand wagte aan diens wees. Ons het ‘n redelike veilige omgewing, maar indien nodig kan by die Inligtingstafel gereël word om waardevolle items, wat nie Saterdag verwyder kan word nie, binnenshuis by Diamantvallei te stoor. Alle stalletjies moet volledig verwyder wees teen Dinsdag 16 Augustus. Laat asseblief u uitstalruimte netjies agter, en let spesiaal op om enige kabelstroppe (cable ties) of sigaretstompies te verwyder. Sondag: Let daarop dat die Gereformeerde Gemeente Diamantvallei Sondae om 9:00 ‘n erediens op die terrein hou en ons versoek uitstallers om nie op Sondag hulle uitstallings te kom afslaan nie. Kampeerders is welkom om die diens by te woon.

30. Kuier Saterdag saam:

Die Feesplein (biertuin) sal Saterdagaand na die ekspo tot 22:00 oop wees, sangervermaak op die grootskerm. Verversingstalletjies wat dit sou verkies, is welkom om hiervoor aan te bly, maar word versoek om ons net van hulle voorneme in kennis te stel.

31. Help die ekspo groei:

Nooi jou kliënte en kennisse uit om die ekspo saam met julle te kom geniet.

32. Vrywaring:

Soos in die uitstaller besprekingsvoor-waardes uiteengesit, sal KragDag en sy organiseerders, werknemers en kontrakteurs nie aanspreeklik gehou kan word vir enige persoonlike beserings, afsterwe van enige persoon of verlies van of skade aan enige eiendom van enige aard nie, ongeag die oorsaak daarvan en word dit ook nie deur KragDag se publieke aanspreeklikheidsversekering gedek nie. Indien verlang is versekering teen sodanige risiko’s elke uitstaller se eie verantwoordelikheid.

33. Inligtingstoonbanke:

Indien daar enige onsekerheid bestaan, of hulp benodig word, besoek asseblief die Inligtingstoonbanke (gemerk op die kaart met ‘n “I”).Landbou-subekspo Reëlings


Landboutoerusting Uitstallers

1. Groot toerusting:

Alle groot toerusting moet asseblief Maandag 8 of Dinsdag 9 Augustus reeds op die terrein afgelewer word ter wille van terreintoeganklikheid.


Vee-ras Tentoonstelling Uitstallers

1. Gesonde diere:

Geen siek diere sal op die terrein toegelaat word nie. Die Biosekuriteit-Veeartsverklaringvorm moet deur alle veerasuitstallers ingevul en by die Landbou-ekspobestuurder ingehandig word.

2. Aflaai van vee:

KragDag voorsien mobiele laaibanke en krale.

3. Diereversorging:

KragDag voorsien hooi. Boere is verantwoordelik vir eie voer- en waterbakke. Diere moet te alle tye van kos en water voorsien word. Veehanteerders is te alle tye verantwoordelik vir die welstand vir vee en moet saam met die sekuriteit na-ure rondtes by die vee doen.

4. Skoonmaak van kampies:

Voor 08:00 in die oggend en weer teen 13:00 moet krale reg en netjies wees. ’n Diensvoertuig sal op hierdie tye by veekampies verby ry om enige vuil hooi wat uitgesit is, te verwyder.

5. Veearts:

Daar sal ‘n veearts vir noodgevalle op die terrein beskikbaar wees.

6. Veehanteerders:

Veehanteerders moet asseblief ook as bemanning geregisteer word. Veehanteerders wat nie vooraf geregistreer het nie, sal soos enige besoeker R100 ingangsgeld betaal. Ablusiegeriewe asook ‘n stofie, tafel en gasbottel word in die veehanteerders huisvesting area voorsien. Elke uitstaller is verantwoordelik vir eie kos eet- en kookgerei, beddegoed en tente.