Dae tot KragDag 0
8, 9 & 10 Augustus 2019 (9:00 - 16:00)

Borggeleenthede


KragDag bied 'n verskeidenheid borggeleenthede wat interessante en die moeite werd blootstelling aan ondernemings bied. Skakel asseblief met die kantoor vir meer besonderhede.