Dae tot Sakeliga KragDag 2021 0
Sakeliga KragDag 2021
14, 15 & 16 Oktober 2021
8:00 - 17:00

KragDag Raadsaal Program

<< Terug!

Die KragDag Raadsaal aanbiedings wat in die Raadsaal tent op die terrein aangebied word, is gratis vir die besoekers van KragDag.

Die program is onderhewig aan moontlike wysigings.

Aanbiedings in die KragDag Raadsaal sal ook lewendig uitgesaai word op KragDag se Facebook bladsy. U kan gerus ook vir ons vrae of kommentaar daar stuur.

Donderdag - 08 Augustus 2019

 • Tyd
  Onderwerp
   
 • 09:30
  Opening (Hele terrein)
 • 10:00 (35 min)
  Onafhanklike media se rol in die strewe na selfstandigheid.

  foto

  Opsomming

  Om werklik staatsbestand te wees kan ons nie slegs afhanklik wees van `n nasionale uitsaaier nie. Selfstandigheid is nie beperk tot jou sonpanele nie – dit strek wyer en sluit jou bronne van inligting in.


  Biografie van James Kemp

  James Kemp is die hoofredakteur van Klankkoerant op Pretoria FM en hy verduidelik wat die rol van `n onafhanklike radiostasie vandag in Suid-Afrika is.

 • 10:45 (35 min)
  Vryheid van spraak en die nuwe taboes.

  foto

  Opsomming

  ...


  Biografie van Waldimar Pelser

  Waldimar is redakteur van Rapport en aanbieder van die nuus-aktualiteitsprogram KN Verslag In Gesprek op kykNet. Hy is gebore in Kaapstad, het gematrikuleer by Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch en sy joernalistieke loopbaan in 2001 begin by Die Burger ná die voltooiing van die grade BA Regte, BPhil (Joernalistiek) en MPhil (Joernalistiek) aan die Universiteit Stellenbosch. In 2004 voltooi hy die graad MPhil (Ontwikkelingstudies) aan die Universiteit van Oxford, waar hy met ’n Rhodes-beurs studeer. Ná drie jaar by Beeld in Johannesburg is Waldimar na Lagos, Nigerië in 2007 om ’n koerantburo vir Media24 in Wes-Afrika te vestig. Hy word in 2009 nuusredakteur van Beeld en in 2011 redakteur van die nuustydskrif NuusNou/NewsNow. Waldimar is al drie keer bekroon met ’n ATKV-mediaveertjie as beste aanbieder van ’n nuus- of aktualiteitsprogram en is in 2019 genomineer vir ’n Safta vir beste TV-aanbieder in Suid-Afrika.

 • 11:30 (35 min)
  Ons bou om te bly.

  foto

  Opsomming

  Suksesvolle ondernemings plaas ‘n pertinente fokus op die uitdagings wat op ‘n bepaalde onderneming se pad mag kom. Uitdagings moet vroegtydig geïdentifiseer en aangespreek word. Indien nie, word die volhoubaarheid van enige onderneming bedreig. Hierdie beginsel geld ook vir regerings – insluitend die Suid-Afrikaanse regering. Die Suid-Afrikaanse regering se vermoë om die talle krisisse aan te spreek wat die land konfronteer, word ernstig betwyfel. Die onvermoë van die Staat om ‘n omgewing te skep vir ekonomiese groei, plaas sy burgers in ‘n bedenklike posisie. Om te Bou om te Bly, is ‘n omvattende, betekenisvolle en volhoubare antwoord op bestaande uitdagings. Dit is gemeenskappe wat opstaan en eienaarskap neem van enige uitdaging. Om krisisse deur die beginsel van ‘selfdoen’ te omskep in oplossings verseker uiteindelik die selfstandigheid en volhoubaarheid van gemeenskappe. Om te Bou om te Bly, is ook ‘n ingesteldheid. ‘n Instelling van afhanklikheid na selfstandigheid, van wanhoop na hoop, van onsekerheid na volhoubaarheid.


  Biografie van Werner Human

  Werner Human het ‘n LLB-en-Mphil graad aan die Noord – Wes Universiteit, Potchefstroom kampus kampus verwerf. Hy het in 2011 sy leerklerkskap by die firma Hurter Spies Ing. begin wat hy ook in 2012 voltooi het. In 2013 is Werner as prokureur toegelaat en praktiseer as sulks by die firma, Hurter Spies Ing. – regsverteenwoordigers van AfriForum. Gedurende hierdie tyd het Werner aan verskeie sake gewerk wat insluit sake wat gemeenskappe se hande versterk teen wanfunksionele munisipaliteite, die beskerming en bevordering van Afrikaans as onderrigtaal, sowel as sake oor die behoud van Christelike godsdiens in skole. In Maart 2018 word Werner aangestel as Adjunkbestuurshoof van Solidariteit, verantwoordelik vir Regsdienste en Navorsing by Solidariteit. Werner dien ook op die Bestuur van die Vereniging van Regslui vir Afrikaans en hy dien op die Raad van die Noord-Wes Universiteit sowel as die dagbestuur van die NWU-Konvokasie. Werner is getroud met Tarina Human en saam het hulle twee kinders, Lohan (3) en Leané (6 maande).

 • 12:15 (1 uur)
  Paneelbespreking

  Megatendense in die wêreld van politiek en gemeenskap – wat hou die toekoms vir ons in?


  foto

  Alida Kok
  Koördineerder vir Politiek, Filosofie en Ekonomie by Akademia; Rubriekskrywer by Beeld

  foto

  John Kane-Berman
  Beleidsgenoot en Voormalige Uitvoerende Hoof van die Instituut vir Rasse-aangeleenthede (IRR)

  foto

  Koos Malan
  Professor in Publiekreg aan die Universiteit Pretoria

 • 13:30 (35 min)
  Hommeltuigregulasies en -wetgewing

  foto

  Opsomming

  Die hommeltuig-industrie word in terme van Suid-Afrikaanse wetgewing beheer. Die Burgerlugvaart-owerheid het die mandaat om die industrie te reguleer ten einde die gebruik van hommeltuie te bevorder en om aanwending op ‘n internasionale standaard te hou. Regulasie het ten doel die veilige en ordelike gebruik van hommeltuie in beide privaat en kommersiële aanwendings. Wetgewing het in meeste gevalle tot dusver ‘n negatiewe impak op kommersiële verbruikers gehad en ‘n nalaatbare impak op privaat gebruikers. In die aanbieding sal die volgende aan die orde gestel word:

  • ‘n Kort beskrywing van die wet en regulasie stel asook die doel van die regulasie;
  • Implikasies van regulering op Suid-Afrikaanse verbruiker van hommeltuie;
  • Watter gebruike van ‘n hommeltuig is toelaatbaar en ontoelaatbaar;
  • Die lisensieerings-proses met advies oor verwagtinge en tydskale;
  • Die internasionale speelveld en hoe SA vergelyk in terme van sowel positiewe en negatiewe aspekte;
  • Tegnologie ontwikkelingstempo en wetgewing en hie dit verbruikers in die volgende 10 jaar gaan beïnvloed.

  • Biografie van Tom Kruger

   Gebore op 23 Februarie 1969 te Potchefstroom. Matrikuleer in 1987 te Ellisras Hoërskool en sluit aan by die SA Polisie. Hy bedank aan die einde van 1993 en besluit op 'n lewe van avontuur. Ditjies en datjies vir 2 jaar en begin die werêld vol reis vir 6 jaar. In 2002 raak Tom betrokke by logistiek vir internasionale noodlenigingorganisasies. Teen 2007 ontwikkel hy hierdie bedryf in die verskaffing van pantser voertuie vir die Afrika Unie in Somalië, waar hy tot op hede nog betrokke is. In 2012 begin Tom belang kry vir hommeltuigoperasies vir sekuriteit in Suid-Afrika en begin in 2014 'n eie sekuriteitsfirma wat geskoei is op hommeltuigoperasies. Ontwikkelinge op die vlak van wetgewing noodsaak sy toetrede tot die regaspek en konsultasie rakende hommeltuie en teen 2018 het hy internasionaal vir lande soos Kenya en Mosambiek konsultasie werk gedoen. Intussen is sy SA firma steeds betrokke by hommeltuigoperasies en het hy ook uitgebrei na Kenya en die VSA.

 • 14:15 (50 min)
  Die sakenetwerke van die toekoms: hoe tegnologie selfstandige sakegemeenskappe moontlik maak en wêreldwyd verbind (insluitende demonstrasie van Sakeplein, Sakeliga se digitale platform vir moderne sakelui)
 • 15:15 (50 min)
  Demonstrasie van Sakeliga Grondgryp911: Wat om te doen in die geval van onwettige grondbesettings; en hoe om bekostigbare regshulp te bekom.


Vrydag - 09 Augustus 2019

 • Tyd
  Onderwerp
   
 • 09:30
  Opening (Hele terrein)
 • 10:00 (35 min)
  Vroulike entrepreneurs verander die wêreld - een besigheid op 'n keer.

  foto

  Opsomming

  As entrepreneur, en dus ‘n leier, poog ons om ‘n volhoubare, wêreldveranderende besigheid te bou en almal weet dat ons dit nie alleen kan (of wil) doen nie! Wat ons vra is: Hoe kweek ons sterker en meer dapper leiers? Hoe messel ons die waarde van waagmoed in ons kultuur? Om hierdie vrae te beantwoord, is dit belangrik om ‘n Entrepreneur te omskryf. Sy is iemand wat onderneem, leiding neem en bestuur. As die klem dan op leierskap val, Hoe lyk die wêreldveranderende entrepreneur? Dit is daardie persoon (in dié geval ‘n vrou) wat verantwoordelikheid neem om die potensiaal in mense en prosesse te vind en die waagmoed het om dit te ontwikkel. Wat verg dit om ‘n vroulike entrepreneur met durf te wees wat ‘n kultuur van waagmoed in ‘n onderneming kan bewerkstellig? (Die entrepreneur kan eweneens ‘n man wees en die onderneming kan ‘n huishouding wees)


  Biografie van Marina Ferguson

  Marina is ‘n geakkrediteerde Results , Get-A-Life en ‘n ActionCOACH besigheids- en lewensafrigter. Sy voltooi haar studies (BA) met hoofvakke Bedryfsielkunde en Bedryfsosiologie gedurende die vroeë tagtigs aan die Noord-Wes Universiteit, destyds PU vir CHO. Daarna begin sy ‘n loopbaan by Absa (destyds Trust Bank). In 1990, gedurende die tyd wat sy as Personeelbestuurder by die Premier Meule-groep werk, behaal Marina haar BA Honeurs graad, aan die Noord-Wes Universiteit en publiseer twee diktate “Die rol van die vrou in Arbeidverhoudinge” en Vakbonde – Vriend of Vyand”. In Oktober 1994 het Marina in ‘n geloofsprong die eerste arbeidsverhoudinge-praktyk in Pretoria op die been gebring. Ferguson Consulting (SA) (Pty) Ltd het nou saamgewerk met PWC en het nie geskroom om twee vakbonde te stig, toe dit geblyk het dat die politieke arena tot die nadeel van die tradisionele staatsdiens- en parastatale werknemer verander nie. Sy het ook namens verskeie werkgewers in die Landbou-, Vervaardigings-, Kleinhandel- en Opleidings-sektore loonsonderhandelinge en stakings hanteer en hulle by die KVBA verteenwoordig. In 1997 verwerf sy haar Gevorderde Diploma in Arbeidsverhoudinge en in die daaropvolgende jare kwalifiseer sy as ‘n mediator en arbiter aan die Universiteit van Johannesburg, waarna sy as ‘n KVMA mediator en arbiter asook as ‘n ADRASA Arbiter kwalifiseer. Marina is tans ‘n ingeskrewe student aan die Universiteit van Johannesburg waar sy besig is met haar outo-etnografie ter voltooiïng van die graad, MPhil in Persoonlike, Interpersoonlike en Professionele Leierskap. As besigheidsafrigter is haar spesialisasierigting groepsafrigting, wat onder andere Doelwitstelling, Kontanvloeibestuur, Tydsbestuur, Bemarking, Verkope, Stelsels, en Spanwerk insluit.

 • 10:45 (35 min)
  Die sakenetwerke van die toekoms: hoe tegnologie selfstandige sakegemeenskappe moontlik maak en wêreldwyd verbind (insluitende demonstrasie van Sakeplein, Sakeliga se digitale platform vir moderne sakelui)
 • 11:30 (35 min)
  Hoe om privaat bates teen staatskaping te beskerm.

  foto

  Opsomming

  In die aanbieding word die volgende aangespreek:

  • Meganismes om goeie boedel beplanning te doen.
  • Die moontlikheid van versekerings-strukture en maatskappy-strukturering om bates teen onteiening te beskerm.
  • Moontlike belastingvoordele.
  • Effektiewe maniere om ‘n internasionale infrastruktuur te bewerkstelling wat voordele inhou insluitend versekering teen ingrype in besigheid en onteiening van bates.


  Biografie van Jacques Classen

  Jacques Classen, is betrokke by die firma Jacques Classen Prokureurs en spesialiseer in konstitusionele - en administratiefreg en is gereeld in sake betrokke teen plaaslike owerhede, provinsiale owerhede en die staat. Ons is Jacques Classen Prokureurs is ‘n boetiek firma wat verder spesialiseer in alle aspekte rondom grond, insluitend onteiening.

 • 12:15 (1 uur)
  Paneelbespreking

  Megatendense in besigheid – wat hou die toekoms vir ons in?


  foto

  Jacques Basson
  Stigter en Aanbieder by Klipkouers; Besturende Direkteur by VanBroc UK

  foto

  Niël Pretorius
  Uitvoerende Hoof by DRD Gold en Nie-uitvoerende Direkteur by Sakeliga

  foto

  Lambert van der Nest
  Medestigter en Voorsitter by WildFig Holdings en die NILO Groep; en Nie-uitvoerende Direkteur by Mergon Invest

 • 13:30 (35 min)
  The National Democratic Revolution (NDR) and Land Reform

  foto

  Summary

  The ANC/SACP alliance remains deeply committed to the National Democratic Revolution (NDR), which it sees as providing the ‘most direct route’ to socialism and ultimately communism. Its plans to increase state control over land, a vital ‘means of production’, date back (at least) to 1962. Land injustices in SA make land a key ‘wedge’ issue, which can be used over time to weaken property rights in general. The failures of land reform have thus been engineered to legitimate the current demand for expropriation without compensation (EWC) in both the Constitution and the Expropriation Bill of 2019. Most South Africans have little understanding of the NDR, which is also given little coverage by the media. Yet such understanding is vital to help cut through ANC/SACP propaganda, reframe the terms of the debate, and push for policy reforms that will genuinely advance commercial farming, uphold property rights for all, and safeguard political freedoms.


  Biography of Dr Anthea Jeffery

  Dr Anthea Jeffery holds law degrees from Wits, Cambridge and London universities, and is the Head of Policy Research at the IRR. She has authored 12 books, including People’s War: New Light on the Struggle for South Africa and BEE: Helping or Hurting? She has also written extensively on land reform, property rights, the mining sector, the proposed National Health Insurance (NHI) system, and a growth-focused alternative to BEE.

 • 14:15 (50 min)
  Demonstrasie van Grondgryp911: Wat om te doen in die geval van onwettige grondbesettings. Sakeliga bied gratis advies aan die publiek en regshulp aan sy lede indien 'n afsettingsbevel bekom moet word.
 • 15:15 (35 min)
  Red die planeet – eet vleis!

  foto

  Opsomming

  Daar is ‘n groter-wordende groep mense wat glo dat ‘n vegetariese dieët beter vir die ekologie is as om vleis te eet. Getalle word rondgegooi wat daarop dui dat dit 5 000 - 20 000 liter water kos om een kilogram vleis te produseer terwyl so min as 500 – 4000 liter water kos om ‘n kilogram groente te produseer. Daar is egter ‘n paar denkfoute in hierdie argument wat in hierdie praatjie uitgelig gaan word. Daar is ook ‘n hele paar ongemaklike feite rondom groente- en vrugteboerdery wat sleg teenoor veeboerdery afsteek, wat nooit in hierdie plant/vleis debat genoem word nie. Die totale koste aan die ekologie word nie deur hierdie planteters in ag geneem nie, terwyl enige veeboer kan getuig dat die kwaliteit van sy vee direk ooreenkomstig is met die kwaliteit van sy weiding. In hierdie aanbieding sal daar gekyk word na ekologies-volhoubare veeboerdery en hoe ‘n verandering in ons benadering tot veeboerery grootliks tot die herstel van ‘n vernielde ekologiese landskap kan bydra.


  Biografie van Prof Francois Durand

  Prof. Francois Durand is ‘n bekende deelnemer aan Pretoria FM se program Ek wil Weet wat Sondagmiddae uitgesaai word. Prof. Durand is verbonde aan die Universiteit van Johannesburg se Dierkunde Departement en doen o.a. navorsing op varswaterekologie, mynbesoedeling en volhoubaarheid. Hy is ‘n voorstander vir moedertaalonderrig en die popularisering van die wetenskappe en is een van die weinige wetenskaplikes wat steeds in Afrikaans publiseer. Hy is ook bekend vir sy illustrasies en het onlangs twee stelle goue munte vir die Suid-Afrikaanse Munt ontwerp. Hy is ook ‘n voorstander van die herlewing van tradisionele vaardighede soos tuinmaak, bou-, hout-, metaal en leerwerk, spin en weef - nie slegs ter wille van die oorlewing van ons kultuur nie, maar van onsself.Saterdag - 10 Augustus 2019

 • Tyd
  Onderwerp
   
 • 09:30
  Opening (Hele terrein)
 • 10:00 (35 min)
  Sonkragstelsels - verminder risiko en verseker opbrengs.

  foto

  Opsomming

  Die tempo waarteen die verkope van sonkrag-stelsels in Suid-Afrika groei word deur ‘n verskeidenheid faktore beïnvloed, onder andere, Eskom-tariefverhogings, die betroubaarheid van die elektriese infrastruktuur en ook die koste van sonstelsels self. Jaarlikse Eskomtariefverhogings bevorder die gebruik van netwerk-gekoppelde sonstelsels en motiveer eindverbruikers om hulle eie energie op te wek teen ‘n fraksie van die Eskomprys. Met elke Eskom-verhoging raak dit meer lonend na sonkrag oor te skakel. Die verhoogde tempo waarteen nuwe verbruikers in sonstelsels investeer beteken ongelukkig ook dat die risiko vir eindverbruikers teen dieselfde tempo groei. Die sonkragmark is egter nog nie volwasse genoeg om ‘n ingeligde werkers- en verkoopsmag te lewer nie. Om hierdie rede hou die toenemende belangstelling en groei van sonkragtegnologie inherente risiko’s vir die koperspubliek in. Innoverende entrepreneurs eien nuwe geleenthede en belê self in die mark ten einde ‘n opbrengs op kapitaal en ‘n goeie wins te realiseer deur sonkragstelsels en -toerusting deur nuwe of bestaande ondernemings aan verbruikers te verkoop en te installeer ongeag of hulle die tegniese vaardighede en kennis het of nie. In baie gevalle laat hierdie situasie verbruikers met toerusting wat nie aan hulle doel beantwoord nie en boonop dalk gevaarlike installasies is. Daarom is dit vir eienaars van sonkragstelsels nodig om risiko’s vir hulle belegging in hernubare energie te verseker deur hulle kennis op te skerp en betroubare kontrakteurs en verspreiders te ondersteun.


  Biografie van Linda Gould

  Linda Gould is tans die sekretaris van AREP (Association for Renewable Energy Practitioners), ‘n organisasie sonder winsoogmerk wat ontstaan het met die doel om Praktisyns in die hernubare energie sektor behulpsaam te wees, in besonder in die veld van Sonpanele. Haar fokusarea by AREP sluit in voldoening, fidusiêre navolging, navorsing asook AREP se kwaliteitsversekeringsplatform. Bo en behalwe haar betrokkenheid by AREP is Linda ook betrokke by die onderneming PQRS, een van die grootste opleidingverskaffers in die Suid-Afrikaanse Sonpaneelmark waar sy gemoeid is met kursusbestuur. Voorheen was Linda die Direkteur van Operasies by Education Africa – ‘n leidinggewende maatskappy sonder winsbejag in die opvoedkunde-sektor en waar sy 12 verskillende opleidingsprogramme regoor Suid-Afrika bestuur het. Linda het die volgende kwalifikasies:

  • ‘n Baccalaureusgraad in Opvoedkunde met hoofvakke Engels en Aardrykskunde aan die Randse Afrikaanse Universiteit.
  • ‘n Honeursgraad in Taal- en Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Johannesburg.

 • 10:45 (35 min)
  Demonstrasie van Grondgryp911: Wat om te doen in die geval van onwettige grondbesettings. Sakeliga bied gratis advies aan die publiek en regshulp aan sy lede indien 'n afsettingsbevel bekom moet word.
 • 11:30 (35 min)
  Onderwys wat na 20 jaar nog steeds vrug dra – doen dit self!

  foto

  Opsomming

  Hoe weet ouers hulle kinders gaan oor 30 jaar suksesvol leef? Ouers verloor perspektief op hulle opvoedingstaak omdat hulle onbekwaam voel, maar hulle is, ongeag hulle gevoelens, Goddelik toegerus om hulle kinders op te voed. Wie ouers is en hoe hulle leef is ‘n sterk aanduiding van die mate van hulle kinders se toerusting vir die lewe en is belangriker as die ouer as wat ouers weet oor onderwys en opvoeding. Dis dus lewensbelangrik dat ouers hulle Godgegewe opvoedingsopdrag verstaan. Die belangrikste is die ouer se gesagsverantwoordelikheid om die kind se kwesbare hart te beskerm. Volgens Brene Brown ( 2012) is beskermde kwesbaarheid die grootste aanduider van sukses. “Vulnerability refers to a person being allowed to be themselves, being true to their design and being vulnerable enough to be truly seen. This happens in families where belonging is cultivated, even though you make mistakes, i.e. failing is allowed and forms part of a growth mindset” (Carol Dweck). Dit veroorsaak dat ‘n kind emosionele risiko en mislukking kan hanteer, kreatief en innoverend kan optree, en ook ‘n werkskepper kan word. Deursettingsvermoë (Grit) en aanpasbaarheid is wetenskaplik bewys as beter suksesaanduiders as IK en skolastiese prestasie. Martie help ouers om die ingeskape vermoëns van hulle kinders van jongs af te ontdek en hulle daarin toe te rus. Ouers moet verstaan hoe Grit van jongs af ingebou kan word en so die kind se oorlewing kan bepaal (Robinson, 2009). Hierdie toeligtingspraatjie sal hulle daarmee help, sodat dit 10 – 30 jaar van nou af steeds ‘n gunstige effek sal hê. Martie moedig ouers aan om “Uncapped Education” aan te gryp. Ouers moet eerstens ontknoop word uit uitgediende onderwysmodelle en dan die beperkings van kinders afhaal sodat die kind sy aardse roeping kan vervul.


  Biografie van Marthie du Plessis

  Martie matrikuleer aan die Hoërskool Hoogenhout in Bethal. Na skool studeer sy Onderwys en spesialiseer in Remediërende Onderwys. Sy hou skool in Wonderboom, Pretoria en begin ‘n remediërende sentrum by die skool om onderwysers beter in hulle taak van hulpverlening te bemagtig. Sy lei 11 jaar onderwysers en ouers op in die hantering van leerprobleme. Martie het vier jaar lank haar eie voorskoolse skool bedryf in Bryanston. In 1998 begin sy met tuisonderwys en begin ook met Dynamis, ‘n hulp aan ouers wat tuisonderwys oorweeg. Martie reis sedert 1999 deur die land en het reeds meer as 10 000 families begelei op hulle pad na en in tuisonderwys. Dynamis bied seminare en persoonlike konsultasies aan ouers deur te fokus op die individualiteit van gesinslede en watter aanslag in onderwys vir dié bepaalde gesin die mees geskikte gaan wees. Ouers word bemagtig om beheer te neem en in belang van hulle eie gesin ‘n pad te vind om kinders toe te rus vir die toekoms. Dynamis het ‘n wye kennis van verskeie onderwysmodelle en materiaal en gee aan ouers leiding om op die kind se lewensintegrering (geweefdheid) te fokus eerder as die materiaal. In Clarens, waar Martie woon, het sy met verskeie gemeenskapsprojekte gewerk, o.a. met weeskinders in ‘n voedingsprogram, en Skills for Africa gestig om jong mense te bemagtig in werkskepping. Dynamis groei en in 2017 word dit die Dynamis Instituut , met die klem op navorsing en die bemagtiging van bekwame “Rooted” gesinne wat ander ouers kan bemagtig in verskeie dele in die land. Martie het tuisonderwys met haar dogter, nou 33, gedoen en het 6 kleinkinders wat ook “Uncapped” Onderwys doen. Martie woon in Clarens waar sy seminare en konsultasies doen, maar sy reis ook landswyd. Martie het verskeie DVD reekse opgeneem en beskikbaar om ouers te bemagtig. Martie omskryf ‘n nuwe onderwysmodel, genaamd Uncapped Onderwys, waaroor daar tans ‘n tesis deur Dr Jacqueline Morkel gedoen word. Die tesis sal bewys dat kinders wat aan Uncapped onderwys blootgestel is, meer Grit en Resilience (vasbeslotenheid, taaiheid, ruggraat en deursettingsvermoë) het.

 • 12:15 (1 uur)
  Paneelbespreking: Ekonomie

  Megatendense in die wêreldekonomie – wat hou die toekoms vir ons in?


  foto

  Dawie Roodt
  Hoofekonoom - Effient Group

  foto

  Amelia Morgenrood
  Aandelemakelaar by PSG Konsult

  foto

  Marius Reitz
  Algemene Bestuurder vir Afrika by Luno

 • 13:30 (35 min)
  Die onvermydelike gevolg van ekonomiese wanbestuur.

  foto

  Opsomming

  Die Suid-Afrikaanse ekonomie gaan al vir ‘n geruime tyd gebuk onder die wanbestuur van ‘n ideologies-gedrewe regering. Die gevolg is grootskaalse de-industralisasie, ‘n fiskale afgronf, ‘n toename in werkloosheid en armoede asook toenemende sosiale, politieke en rassespanning. Waar gaan dit eindig en wat kan die individu doen om hom- of haarself te beskerm?


  Biografie van Dawie Roodt

  Dawie Roodt ʼn stigterslid, Direkteur en die Hoofekonoom van die Efficient Groep. Dawie is ʼn bekende Suid-Afrikaanse ekonoom met sowat 30 jaar ervaring. Hy spesialiseer in monetêre en fiskale beleid en is aktief betrokke by die bestuur van kliënte bateportefeuljes. Dawie is die mees aangehaalde Suid-Afrikaanse ekonoom. Hy het ‘n Meestersgraad (cum laude) in Ekonomie verwerf en is al vir 15 jaar die ankeraanbieder van die televisie-program Ontbytsake. Dawie is ‘n aanbieder van meer as 800 televisie- en 1500 radioprogramme, was ekonomiese redakteur van ’n finansiële tydskrif, tans rubriekskrywer vir ‘n aantal publikasies, voormalige lid van die Besigheidseenheid van Suid-Afrika (BUSA), die Nasionale Ontwikkelingen Arbeidraad (NEDLAC) en van die Instituut van Direkteure van Suid-Afrika (IODSA). Sy belangstellings en sport sluit in: Amateur igtioloog(viskundige), neem deel aan ‘n verskeidenheid sportsoorte (diepseeduik, kleiduifskiet, hardloop en swem) en maak sy fliekdebuut in die film “Babelas”. Dawie is is getroud met Marina, ’n veearts en hul oudste dogter Danielle het ‘n PhD in Genetika. Kristoff, hul seun is ‘n prokureur en Daria en Yulia, hul tweelingdogters, is ses jaar oud.

 • 14:15 (50 min)
  Die sakenetwerke van die toekoms: hoe tegnologie selfstandige sakegemeenskappe moontlik maak en wêreldwyd verbind (insluitende demonstrasie van Sakeplein, Sakeliga se digitale platform vir moderne sakelui)
 • 15:15 (35 min)
  Entrepreneurskap - 'n paar goue reëls.

  foto

  Opsomming

  In ‘n see van kompetisie, sorg dat jou produk die voorkeur keuse word. Moet nie vir jou kliënte sê wat jy doen nie, sê wat jy vir hulle doen. As ‘n sake-eienaar, leweransier of self mediese praktisyn, ondervind ons dat een van die moeilikste dinge om te doen is, om ander te vertel wat ons doen. Die uitdaging is dat ander slegs belang stel in wat ons doen in die mate wat dit iets vir hulle beteken en hoe ons dit beter kan doen as ander soortgelyke verskaffers. Ons het al baie van differensiasie, nis-bemarking, en posisionering gehoor, maar wat beteken dit in jou besigheid? As jou onderneming innoverend genoeg was om ‘n produk of diens te ontwikkel, kan jy verwag dat ander binnekort sal probeer om jou dit na te doen en so jou markaandeel weg te neem. Jy kan jou daarteen verskans, deur die verskaffer te wees met die beter kwaliteit,die beste prys of net beste diens. Verbruikers steur hulle egter al minder aan hierdie stellings. Nou ontstaan die vraag of nis-bemarking die mees aangewese pad is om te volg? Die antwoord is ... Ja beslis! Die vraag egter nou om te antwoord is egter nou: Hoe kan ek die verskil wat my besigheid bied so kommunikeer dat die mark dit glo en gretig ontvang?


  Biografie van Fergus Ferguson

  Fergus is a bestuursrekenmeester wat sy studies (B.Com Hons) gedurende die vroeë tagtigs aan die Noord-Wes Universiteit, destyds PU vir CHO, voltooi het, en ‘n loopbaan as finansiële rekenmeester in die korporatiewe sektor in 1988 begin het. Hy is vining bevorder en is die geleentheid gebied om betrokke te raak in strategiese en korporatiewe bemarking vir Denel Informatics. In 1996 het behaal Fergus sy Meesters in Bedryfsleiding (MBL) graad aan die Universiteit van Suid-Afrika, waarna hy verantwoordelik aanvaar het vir GeoWorld (Pty) Ltd, ‘n maatsappy wat gespesialiseer het in die verspreiding van geografiese inligtings (GIS) sagteware in Afrika. In 2000 is GeoWorld geïnkorporeer in die Siltek Groep en het Fergus in tipiese entrepreneurstyl sy eie bestuurskonsultasie praktyk begin. Ferguson Consulting (SA) (Pty) Ltd het nou saamgewerk met KPMG en SAB&T op verskeie projekte in die Landbou-, Vervaardigings-, Kleinhandel- en Opleidings-sektore.